MIDS

Sven Jonsson Hemsida

 

Första sidan

Mer om mig

Webbpublicering

Muntlig presentation

Medicinsk Teknik

MIDS

FoUU

Informatik

SJ MediTeknik

Bra att läsa om (referenser)

Golf

 

MIDS är förkortningen på Medicintekniska Informationsdatasystem. Detta är ett område som idag utvärderas från aktörernas håll.

Inom MTF (Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik) har man drivit ett nationellt projekt som handlar om att ta fram riktlinjer för det som ofta praktiskt hamnar i gråzonen mellan medicinsk teknik och IT.  Syftet med projektet är att förbättra patientsäkerhet genom att klargöra ansvarsområden för MT- och IT-verksamhet gällande medicintekniska produkter/system och IT produkter/system

 

 

 

 

Denna sidas tips

Kolla gärna sen in referenserna som handlar om MIDS i referenslistan.

 

 

 

 

© Sven Jonsson Enskededalen, v1.10, 2009-03-22