Medicinsk Teknik

Sven Jonsson Hemsida

 

Första sidan

Mer om mig

Webbpublicering

Muntlig presentation

Medicinsk Teknik

MIDS

FoUU

Informatik

SJ MediTeknik

Bra att läsa om (referenser)

Golf

 

Sök i ordet medicinsk teknik så finner du definitionen. Jag arbetar och verkar vid Sveriges största medicintekniska avdelning. Mitt arbete under 18 års tid har inneburit både konventionell service och support, men även utbildning av sjukvårdspersonal, kunskapsstöd till externa företag. Inköpsstöd till kliniker samt ekonomiska konsekvensanalyser, riskanalyser och innovationer. Numera är det forsknings- och utvecklingsprojekt som tar min största tid i anspråk. Se mer under FoUU.

 

 

 

 

Denna sidas tips

Kolla in presentationen.

 

 

 

 

 

© Sven Jonsson Enskededalen, v1.00, 2008-04-15