FoUU

Sven Jonsson Hemsida

 

Första sidan

Mer om mig

Webbpublicering

Muntlig presentation

Medicinsk Teknik

MIDS

FoUU

Informatik

SJ MediTeknik

Bra att läsa om (referenser)

Golf

 

Min verksamhet inom forskning och utveckling avser Life Science området och medicinsk teknik, med fokus på telemedicin och eHälsa.

 

Jag är doktorand vid Karolinska Institutet vid Institutionen för klinisk vetenskap, Intervention och teknik(CLINTEC). Syftet med min forskning är att skapa förutsättningar för sjukvården så att de idag kan planera morgondagens hälso- och sjukvårdsbehov genom telemedicin.

 

Min verksamhet som Områdesansvarig inom telemedicin och eHälsa handlar också om att validera ny teknik, viss utveckling och innovation för att sedan slutligen se till att en produkt/tjänst implementeras i den dagliga verksamheten inom svensk hälso- och sjukvård.

Aktuella projekt är förnärvarande, BodyKom Pilot samt WiPOX.

I November 2006 avslutade jag ett arbete som projektledare för det internationella projektet TeleMedIS som pågått under 22 månader. En annan viktig del av mitt arbete är att skapa en insikt hos beslutsfattare och politiker, om vikten, att idag agera för att imorgon möta framtidens hälso- och sjukvårdsbehov. Budskapet är enkelt, det behövs mer finansiella medel satsade på forskning och utveckling inom medicinsk teknik.

 

 

 

 

Denna sidas tips

Se artikel om svensk forskning inom medicinsk teknik.

 

 

 

 

© Sven Jonsson Enskededalen, v1.30, 2009-03-22